top of page
WhatsApp%20Image%202020-06-24%20at%2015.

Oss på Huser Gård

Gården finner man i naturskjønne og maritime omgivelser på Asmaløy, Hvaler.

er et familiebasert tiltak med et bo-, opplæring- og omsorgstilbud. 

For å oppnå høy kvalitet på tilbudet er kompetanse et nøkkelord.

Det innebærer at vi har utdannede pedagoger med lang erfaring i tillegg til fagkompetanse på ulike arenaer. For å sikre topp kvalitet har gården utviklet et kvalitetssystem basert på eQuass (European Quality in Social Services).

 

Huser Gård legger stor vekt på kultursensitivitet, og våre tjenester passer for et bredt spekter av unge mennesker. Vi har pr.idag beboere med ulik religion og livssyn, og vi har et sterkt fokus på respekt for ulikhet. 

Her er noen av våre faste ansatte. Vi har også lærlinger i hestefaget og flere ansatte i andre selskaper tilknyttet gården.
 

Møt våre ansatte

Liv Høidal

Les mer >

Liv_edited.jpg

Liv og Geir Høidal eier og bor på gården.

Liv er utdannet barnevernspedagog og spesialpedagog.

Anette Bjønnes

Les mer >

anette.png

Anette har hovedfag i pedagogikk.

Hun har opplæring og aktivitetsannsvar for beboerene på gården.

Bjarte Bjønnes

Les mer >

67907401_2403721353081994_11621689600371

Bjarte er daglig leder på Huser Gård. Bjarte er samfunnsøkonom og økonomiansvarlig.

Askil Ekeberg

Les mer >

Avatar 108

Askil fungerer som vaktmester

Kaja Stiksrud

Les mer >

Avatar 100

Kaja er utdannet Sosionom.

Marita Arntsen

Les mer >

96289169_1154130108620_63965245666460958

Marita jobber deltid på gården mens hun tar utdannelse som vernepleier.

Har fagbrev i hestefaget.

Mira Høidal

_MG_0113.jpg

Mira har gått på Wang Toppidrett og ferdig våren 2021 og jobber med brukerne tilknyttet gården. 

Vi har utviklet et kvalitetssystem basert på EQUASS (European Quality in Social Services) som er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester. I Norge er EQUASS tatt i bruk innenfor skjermede virksomheter i arbeidsmarkedssektoren.

 

Gjennom kvalitetssystemet settes det krav til blant annet rapportering, brukermedvirkning, oppfølging av egne ansatte, og ekstern veiledning.  Dette bidrar til å sikre kvaliteten av tjenester overfor våre brukere og andre samarbeidspartnere. Vi ønsker å ivareta våre beboere på best mulig måte til enhver tid. Vårt kvalitetssystem innebærer at vi kontinuerlig arbeider med kvalitet og kvalitetsforbedringer for å kunne møte den enkeltes behov og utfordringer, og for å tilfredsstille de krav som settes på de tjenestene vi gir. 

Kvalitetssystem

Les mer >

Ansatte

OM GÅRDEN

Bedriften ble etablert i 2003 siden da har vi lagt stor vekt på å utvikle gårdens spesielle egenskaper, som et godt bo- og omsrogstilbud. Nyere forskning viser at gården kan være et glimrende utgangspunkt som læringsarena og som et pedagogisk virkemiddel.

Gården består av et våningshus og flere driftsbygninger. Vi har fire moderne leiligheter, treningsrom, gårdsverksted, kontor og konferanserom. I tillegg har vi flere staller og ridehus tilhørende gården.

Kvalitet
Om Gården

Fagideologi

Huser Gård ønsker å legge til grunn en mest mulig helhetlig faglig tilnærming i møtet med våre beboere da de kan ha til dels meget ulike behov og forutsetninger.  Vi benytter gården som et lite «minisamfunn» hvor den enkelte skal få oppleve trygghet og forutsigbarhet. Stabilitet skapes ved at man opparbeider gode rutiner og struktur i hverdagen.  Det er av stor betydning at hele personalgruppa har en felles forståelse og faglig plattform der man utviser stor grad av kultursensitivitet. Forståelse for andres kultur, miljø og religion er ekstremt viktig for å kunne hjelpe den enkelte ut fra sine premisser, forutsetninger, ønsker og behov.

”Det skal være trygt å delta i aktivitetene”

HMS

Arbeid og fritidsaktiviteter på gård kan være risikofylt. Det er derfor viktig å ta arbeidet med HMS seriøst. HMS er omfattet som en del av selskapets styringssystem. Her er for eksempel prosedyrer for hvordan krisesituasjoner som overgrep eller brann skal håndteres. HMS-systemet omfatter også for eksempel arbeid på gården. Hensikten er at aktiviteten skal foregå på en mest mulig forsvarlig måte. Samtidig skal man vite hva man skal gjøre dersom en krise er et faktum.

Metoder og fagideologi
HMS

Huser Gård

Gamle Vikerveien 1

1684 Vesterøy

E-post: post@huser.org

bottom of page