WhatsApp%20Image%202020-06-24%20at%2015.

Våre tjenester

Huser Gård har vi fokus på trygghet og trivsel for hver enkelt. Gjennom mestringsopplevelser utvikles tro på egne evner. Mennesker som kommer til gården skal få oppleve en meningsfull hverdag og utvikle best mulig livskvalitet.

BO- OG OMSORG

Omsorg handler om å gi

mestringsopplevelser og tro på egne ferdigheter. Det innebærer også å få hjelp og veiledning etter ønske og behov.


Vi har flere leiligheter og god plass på gården. Gjennom veiledning, hjelp og oppfølging etter behov dannes
grobunn for å utvikle selvstendighet og oppnå læring i trygge og gode omgivelser.

 

Det er avgjørende at våre beboere føler seg ivaretatt og inkludert. Hver enkelt skal få reflektere over hva som er viktig for dem, og være mest mulig delaktige i egen hverdag for å oppnå best mulig livskvalitet.

AKTIVITETER

Huser Gård har mange aktiviteter tilknyttet gården og gårdsdriften.


På stallen finner vi flotte ridehester, og vi har et moderne ridehus. Du får her mulighet til å komme tett på dyrene som trenger både omsorg, mat, stell og trening. Å være sammen med dyr bidrar til glede for mange, og har også mange positive helseeffekter. Samvær med dyr gir også en naturlig struktur i hverdagen.

Gårdsarbeid kan være alt fra å kjøre traktor til snekring av gjerder.  Huser Gård ligger ved sjøen med gode muligheter for blant annet bading, fiske, windsurfing og båtliv.

OPPLÆRING

Vi har lagt stor vekt på å utvikle gårdens spesielle egenskaper som læringsarena. Gården er et egnet utgangspunkt som læringsarena og pedagogisk virkemiddel.
 

 

Individuell tilpasning og tilrettelagt opplegg er avgjørende for at den enkelte skal få positive opplevelser og mestringsfølelse. Det å få mulighet til å ta en eller annen form for utdannelse er viktig, og vi legger stor vekt på tett og nær oppfølging. 

På Huser Gård kan vi hjelpe til med en form for utdannelse, enten av teoretisk eller mer praktisk karakter.

"Det finnes ingen håpløse mennesker, kun håpløse situasjoner"

Bo- og omsorg

Siden starten i 2003 har vi lagt stor vekt på å utvikle gårdens spesielle egenskaper som læringsarena. Nyere forskning viser at gården kan være et glimrende utgangspunkt som læringsarena og pedagogisk virkemiddel. Dyr trenger omsorg, trening og stell. Dette gir en naturlig struktur i hverdagen. Stell av hest og ridning som er pedagogisk tilrettelagt kan gi mestringsopplevelser og styrket selvtillit.

Info kommer

Flere Aktiviteter

 

info kommer.

Skoleoppfølging

Leksehjelp

Vi har erfaring med skoleoppfølging i form av hjelp og støtte til leksearbeidet for personer som går på skole.  Det er veldig individuelt hvor mye hjelp og støtte man ønsker og trenger, og det er her avgjørende med et nært og godt samarbeid.  Noen har kanskje behov for litt ekstra veiledning og støtte i enkelte fag, mens andre trenger mer strukturert hjelp til lekser generelt.

 

Enkeltfag som privatist

Vi har også mulighet til å tilby skoleoppfølging dersom man ønsker å gå som privatist og ta enkeltfag. Dersom du mangler karakter i enkelte fag for å få studiekompetanse, kan vi bistå med oppfølging i det eller de fagene dette gjelder.  Man kan også ta opp fag dersom man vil forbedre karakteren man allerede har. 

 

23/5 regelen

Man kan få generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5 – regelen. På gården er det mange muligheter til å opparbeide seg arbeidspraksis, og vi hjelper til med skolefagene. De fagene man må ta er;

  • Norsk muntlig og skriftlig

  • Engelsk

  • Matematikk

  • Naturfag

  • Historie

  • Samfunnsfag

For at 23/5 regelen skal gjelde må du kunne dokumentere til sammen minst 5 års praksis og utdanning på fulltid, men i og med de seks fellesfagene regnes som ett år, trenger du kun dokumentere 4 års arbeidspraksis. Regelen gjelder for deg som har fylt 23 år innen det året du skal søke om opptak til høyere utdanning

”Det er noe ved hestens ytre som gjør godt for menneskets indre”

Aktiviteter

Info kommer

Opplæring i bedrift

 

Huser Gård legger stor vekt på tett oppfølging og kan hjelpe til med en utdannelse av mer praktisk karakter.  Vi er godkjente som lærebedrift for Barne- og ungdomsarbeider og Hestefaget. Som lærling får du opplæring i bedriften, og målet er å ta en fag- eller svenneprøve i faget.

Lærekandidat kan være et alternativ for deg som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev. Forskjellen mellom lærling og lærekandidat er altså at en lærling skal nå alle målene i læreplanen, mens lærekandidaten sikter mot arbeidsoppgaver innenfor en begrenset del av læreplanen. 

 
 
 

Huser Gård

Gamle Vikerveien 1

1684 Vesterøy

E-post: post@huser.org

Huser Forvaltning AS | 1684 Vesterøy | Tlf: 91 30 44 66 | E-post: post@huser.org | Org.nr. 994 262 610