top of page
WhatsApp%20Image%202020-06-24%20at%2015.

Våre tjenester

 

 

Huser Gård har vi fokus på trygghet og trivsel for hver enkelt. Gjennom mestringsopplevelser utvikles tro på egne evner. Mennesker som kommer til gården skal få oppleve en meningsfull hverdag og utvikle best mulig livskvalitet.

BO- OG OMSORG

IMG_20200625_104748_344.jpg

Omsorg handler om å skape trygghet og gi mestringsopplevelser og tro på egne ferdigheter. Det innebærer også å få hjelp og veiledning etter ønske og behov. 


Vi har flere leiligheter og god plass på gården. Gjennom veiledning, hjelp og oppfølging etter behov dannes
grobunn for å utvikle selvstendighet og oppnå læring i trygge og gode omgivelser.

Det er avgjørende at våre beboere føler seg ivaretatt og inkludert. Hver enkelt skal få reflektere over hva som er viktig for dem, og være mest mulig delaktige i egen hverdag for å oppnå best mulig livskvalitet.

AKTIVITETER

_MG_0039.jpg

Huser Gård har mange aktiviteter tilknyttet gården og gårdsdriften.


På stallen finner vi flotte ridehester, og vi har et moderne ridehus. Du får her mulighet til å komme tett på dyrene som trenger både omsorg, mat, stell og trening. Å være sammen med dyr bidrar til glede for mange, og har også mange positive helseeffekter. Samvær med dyr gir også en naturlig struktur i hverdagen.

Gårdsarbeid kan være alt fra å kjøre traktor, snekring, ta inn høy, vedhogst, male og annet vedlikehold.  Huser Gård ligger ved sjøen med gode muligheter for blant annet bading, fiske, windsurfing og båtliv.

OPPLÆRING

Adult Students

Vi har lagt stor vekt på å utvikle gårdens spesielle egenskaper som læringsarena. Gården er et egnet utgangspunkt som læringsarena og pedagogisk virkemiddel.
 

 

Individuell tilpasning og tilrettelagt opplegg er avgjørende for at den enkelte skal få positive opplevelser og mestringsfølelse. Det å få mulighet til å ta en eller annen form for utdannelse er viktig, og vi legger stor vekt på tett og nær oppfølging. 

På Huser Gård kan vi hjelpe til med en form for utdannelse, enten av teoretisk eller mer praktisk karakter.

"Det finnes ingen håpløse mennesker, kun håpløse situasjoner"

Bo- og omsorg

Siden starten i 2003 har vi lagt stor vekt på å utvikle gårdens spesielle egenskaper som læringsarena. Nyere forskning viser at gården kan være et glimrende utgangspunkt som læringsarena og pedagogisk virkemiddel. Dyr trenger omsorg, trening og stell. Dette gir en naturlig struktur i hverdagen. Stell av hest og ridning som er pedagogisk tilrettelagt kan gi mestringsopplevelser og styrket selvtillit.

Huser Gård tilbyr bo- og omsorgstjenester til et bredt spekter av mennesker, og vi søker å tilrettelegge best mulig for alle som kommer til gården.  Vi benytter gården som et lite «minisamfunn» hvor den enkelte skal få oppleve trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Gården fungerer som et lite og inkluderende miljø der man skal få oppleve trivsel og mestring. Vi legger stor vekt på kultursensitivitet i møtet med nye mennesker, og at enhver utviser respekt for hverandre og for ulikhet. Ingen skal diskrimineres på bakgrunn av kultur eller religion.  Tillit, trygghet og respekt for hverandre er avgjørende for at relasjoner kan dannes, og vi ønsker å utgjøre en forskjell der den enkelte blir møtt på sine premisser, og i lys av sine ønsker, utfordringer og behov.

Livskvalitet og trivsel kan påvirkes av mange faktorer.  På Huser Gård ønsker vi at hver enkelt skal utvikle best mulig livskvalitet for seg.  Ved å opparbeide en best mulig livskvalitet bidrar det til å gi livet mening og verdi.  Det å ha positive opplevelser som glede, mestring og trivsel er av stor og avgjørende betydning for livskvaliteten.  Noen kan ha stor glede av turer i skog og mark, men andre elsker å være sammen med dyra på gården. Økt livskvalitet bidrar til å styrke den psykiske helsen vår, og er derfor så viktig å ta hensyn til.

”Det er noe ved hestens ytre som gjør godt for menneskets indre”

 

Stallen og hestene

På Huser Gård er det mange hester og dyr som alle trenger stell og omsorg daglig. Forskning viser at barn som lærer å vise omsorg for dyr utvikler både empati og selvkontroll.  Samvær med dyr gir en følelse av å være betydningsfull, og man opplever mestring.  Forskning viser at hester akkurat som oss mennesker viser sosial og responsiv atferd.  Samhandling mellom dyr og mennesker gjør godt for både kropp og sinn.

På gården er det mange oppgaver i forbindelse med dyra på gården. Det kan for eksempel være foring av hestene, eller å gå tur med gårdshunden. 

Verkstedet

På gården har vi et verksted, og det er alltid mye som trenger vedlikehold. Snekring, hogge ved, maling, oppussing og reparasjon av biler/traktorer er noen av arbeidsoppgavene på gården.  Det å kunne delta i arbeidet på gården, og oppleve og erfare at man gjør noe som utgjør en forskjell gjør også gjerne noe med deg selv. Man får økt følelse av å bety noe, og at man er en del av noe utenfor seg selv. Vi erfarer at dette er av stor betydning da en kan føle at man bidrar i fellesskapet, og blir verdsatt for den jobben man gjør.  Vi setter alltid det vi kaller realistiske mål sammen med beboeren.  Det er viktig at målene man setter er realistiske og overkommelige slik at de kan føre til mestring og tro på egne evner. 

 

Nærmiljøet vårt

I nærmiljøet vårt er det flotte turstier der man kan gå turer i vår nydelige natur.  Om sommeren er det kun noen minutters gange til badestrender, og det er utallige sommeraktiviteter.  Båtturer, fiske, øyhopping, sykkelturer m.m for å nevne noen. På høsten og vinteren får man gjerne oppleve været og vinden på nært hold, noe som kan være utrolig fascinerende. 

Andre aktiviteter

Hvalerhallen ligger på Asmaløy med mange innendørs aktiviteter, og her er det også en utendørs kunstgressbane. 

Hvaler Resort er et innendørs basseng, m/badstue og boblebad, og er egnet til for eksempel å lære seg å svømme. Hvaler Resort ligger på Kirkøy som ytterste av Hvalerøyene. 

På Hvaler er det også en kjempefin golfbane. Denne ligger på Kirkøy.

Kulturskolen holder også til i Hvalerhallen, og det finnes mange aktiviteter man kan delta i.  Nærmere informasjon kan man finne på hjemmesiden; https://www.hvaler.kommune.no/innhold/kultur/kulturskolen/

Skoleoppfølging

Leksehjelp

Vi har erfaring med skoleoppfølging i form av hjelp og støtte til leksearbeidet for personer som går på skole.  Det er veldig individuelt hvor mye hjelp og støtte man ønsker og trenger, og det er her avgjørende med et nært og godt samarbeid.  Noen har kanskje behov for litt ekstra veiledning og støtte i enkelte fag, mens andre trenger mer strukturert hjelp til lekser generelt.

 

Enkeltfag som privatist

Vi har også mulighet til å tilby skoleoppfølging dersom man ønsker å gå som privatist og ta enkeltfag. Dersom du mangler karakter i enkelte fag for å få studiekompetanse, kan vi bistå med oppfølging i det eller de fagene dette gjelder.  Man kan også ta opp fag dersom man vil forbedre karakteren man allerede har. 

 

23/5 regelen

Man kan få generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5 – regelen. På gården er det mange muligheter til å opparbeide seg arbeidspraksis, og vi hjelper til med skolefagene. De fagene man må ta er;

  • Norsk muntlig og skriftlig

  • Engelsk

  • Matematikk

  • Naturfag

  • Historie

  • Samfunnsfag

For at 23/5 regelen skal gjelde må du kunne dokumentere til sammen minst 5 års praksis og utdanning på fulltid, men i og med de seks fellesfagene regnes som ett år, trenger du kun dokumentere 4 års arbeidspraksis. Regelen gjelder for deg som har fylt 23 år innen det året du skal søke om opptak til høyere utdanning

Aktiviteter

 

På Huser Gård tilpasser og tilrettelegger vi aktivitets- og dagtilbudet for den enkelte beboer.  Vi har mange muligheter tilknyttet gården og nærmiljøet vårt for øvrig. Vi legger stor vekt på at det er aktiviteter som bidrar til læring, mestring og glede, og som kan være med på å skape en meningsfull hverdag.  Det kan være til dels store forskjeller på hva som kan bidra til best mulig livskvalitet for den enkelte, og det er derfor helt avgjørende at beboeren selv medvirker og deltar aktivt for å tilfredsstille sine ønsker og behov.

Opplæring i bedrift

 

Huser Gård legger stor vekt på tett oppfølging og kan hjelpe til med en utdannelse av mer praktisk karakter.  Vi er godkjente som lærebedrift for Barne- og ungdomsarbeider og Hestefaget. Som lærling får du opplæring i bedriften, og målet er å ta en fag- eller svenneprøve.

Lærekandidat kan være et alternativ for deg som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev.

 

Forskjellen mellom lærling og lærekandidat er at en lærling skal nå alle målene i læreplanen, mens lærekandidaten sikter mot arbeidsoppgaver innenfor en begrenset del av læreplanen. 

Opplæring
Aktiviteter
Bo- og omsorg

Huser Gård

Gamle Vikerveien 1

1684 Vesterøy

E-post: post@huser.org

bottom of page